Obsługa bieżąca firm w zakresie ochrony środowiska

Proponujemy outsourcing środowiskowy

Pełna lub częściowa obsługa w zakresie ochrony środowiska

Wspieramy naszych Klientów przejmując, w uzgodnionej i optymalnej formie, obowiązki związane z ochroną środowiska, co pozwala im samym skupić się na zasadniczych i podstawowych celach, związanych z efektywnością funkcjonowania prowadzonej działalności.

Outsourcing środowiskowy umożliwia optymalizację procesów związanych z ochroną środowiska w firmie, a powierzenie tego obszaru profesjonalistom zmniejsza ryzyko wystąpienia sankcji administracyjnych czy karnych, związanych z ewentualnymi naruszeniami w obszarze ochrony środowiska. Zakres naszej działalności w tym obszarze poprzedzamy audytem, a jego skalę i sposób przeprowadzenia, w sposób przemyślany i zgodny z oczekiwaniami, wypracowujemy indywidualnie z Klientem.

Obsługa bieżąca firm

Zainteresowała Cię

nasza oferta?

Wspieramy przedsiębiorcę

W trakcie kontroli organów administracji państwowej i samorządowej

Pomagamy na etapie wdrażania zarządzeń pokontrolnych. Realizujemy obowiązki przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości – w tym m.in. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, BDO. Doradzamy w zakresie współpracy przedsiębiorcy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi usługi w obszarze gospodarowania odpadami, jak również w trakcie realizacji inwestycji oraz podczas wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.

Obsługa bieżąca firm

Ocena zgodności funkcjonowania firmy z przepisami ochrony środowiska

Weryfikacja spełniania wymogów określonych w posiadanych decyzjach

Reprezentowanie firmy podczas kontroli organów administracji państwowej i samorządowej

Korespondencja administracyjna

CRO - rejestracja, karty urządzeń

KOBIZE - rejestracja, raporty

BDO - rejestracja, karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO)

Opłaty za korzystanie ze środowiska

BDS - rejestracja, sprawozdania SZWO i FGC