Sporządzanie specjalistycznych opracowań środowiskowych

Dokumentacja środowiskowa

Pozwolenia, karty informacyjne, raporty...

Działalność przedsiębiorstwa często wymaga uzyskania różnorodnych pozwoleń, zezwoleń, zgód, postanowień w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorców w tym procesie, począwszy od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez sporządzenie niezbędnych wniosków, operatów, zgłoszeń, audytów, ocen czy uzgodnień, aż do uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych.

W sposób indywidualny, dopasowany do skali i rodzaju działalności, analizujemy profil działalności przedsiębiorstwa, proponując optymalne rozwiązania, mające na celu funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie regulacji środowiskowych.

Nierzadko już na etapie planowania inwestycji konieczne jest wsparcie specjalistów w zakresie ochrony środowiska, w ramach przeprowadzenia procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzamy karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty, przy współpracy z ekspertami realizujemy inwentaryzacje przyrodnicze, wykonujemy modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu powodowanego przez inwestycję oraz w odniesieniu do oddziaływań skumulowanych.

Dokumentacja środowiskowa

Zainteresowała Cię

nasza oferta?

Wspieramy przedsiębiorcę

W trakcie kontroli organów administracji państwowej i samorządowej

Od niedawna wspieramy podmioty w wyznaczaniu śladu węglowego firmy i w sporządzaniu raportu typu ESG, którego oczekuje od nich klient bezpośrednio zobowiązany przepisami do przygotowania raportu niefinansowego, zgodnego z dyrektywą CSRD.

Jako firma doradcza wykonujemy...

…analizy podmiotów gospodarczych w formie audytu lub oceny zawierającej szczegółową informację o sytuacji firmy w zakresie spełniania wymagań, przepisów i ryzyk środowiskowych. Wykonujemy specjalistyczne inwentaryzacje przyrodnicze, w tym również poprzedzające inwestycje oraz na potrzeby programów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Raport o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ)

Modelowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przemysłowego i drogowego

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (pozwolenie na emisję)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie i zgłoszenia wodnoprawne

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Pozwolenia zintegrowane

Zgłoszenie instalacji

Ślad węglowy firmy

Raporty typu ESG

Świadectwa charakterystyki energetycznej