Masz pytania? Potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się

FIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. F. Jakusz-Gostomskiego 4
83-140 Gniew

Dane kontaktowe

+48 668 583 095
biuro@fimat.pl

PKO BP SA:

59 1020 1778 0000 2802 0190 2451

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł

ul. F. Jakusz-Gostomskiego 4
83-140 Gniew

Dane kontaktowe

+48 668 583 095
biuro@fimat.pl

PKO BP SA:

59 1020 1778 0000 2802 0190 2451

Bieżąca obsługa firm

+48 668 583 095
biuro@fimat.pl

Dokumentacja środowiskowa

+48 606 726 025
d.cybura@fimat.pl

Efektywność energetyczna

+48 500 470 804
j.cybura@fimat.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł