Fotografia przyrodnicza, edukacja, publikacje

Firma FIMAT wykonuje zlecenia w wymienionych poniżej obszarach:

- udostępnianie zdjęć przyrodniczych i krajobrazowych Kociewia i Powiśla (w celu zapoznania się z ofertą fotograficzną prosimy o kontakt),

- opracowanie tekstów do publikacji,

- organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników z zakresu kwalifikowalności trwałych użytków zielonych (TUZ) do dopłat w pakietach przyrodniczych programu rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020,

- organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, uniwersytetów trzeciego wieku, mieszkańców w tematyce związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody,

- organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wyżej wymienionym obszarze.