Poprawa efektywności energetycznej

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wykonujemy audyty energetyczne...

Sporządzamy audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Wspieramy przy tworzeniu audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Realizując nadrzędną ideę ochrony środowiska uważamy, że poprawa efektywności wykorzystania zasobów energetycznych jest jej istotnym elementem. Poza niezwykle ażnym aspektem środowiskowym, kwestia zużycia energii przekłada się na ponoszone przez użytkownika budynku czy instalacji koszty.

Wspierając naszych Klientów w tym obszarze, wykonujemy profesjonalną dokumentację w formie audytu energetycznego – zawierającą zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, również w formie umożliwiającej skorzystanie z wsparcia dotacyjnego.

W pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne oraz oprzyrządowanie pozwalające m.in. na wykorzystanie narzędzi do zobrazowań termowizyjnych czy badań klimatycznych ułatwiających ocenę m.in. budynków, instalacji technicznych i przemysłowych czy komponentów budowlanych. Pozwala to m.in. na ocenę jakości wykonanych robót termomodernizacyjnych czy opracowanie programów naprawczych, skutkujących ograniczeniami strat coraz droższej energii.

Efektywność energetyczna

Zainteresowała Cię

nasza oferta?

skupiamy specjalistów z wielu dziedzin

Specjalistyczne badania termowizyjne

W ramach naszej działalności skupiamy specjalistów z wielu dziedzin w tym m.in. w zakresie ochrony środowiska, inżynierii, chemii, geografii, geologii, biologii, melioracji, prawa i administracji, techniki, efektywności energetycznej, produkcji rolniczej i spożywczej, systemów zarządzania etc. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne m.in. w zakresie modelowania emisji i immisji oraz GIS. Dla naszych Klientów funkcjonujących w różnych sektorach działalności, branżach produkcyjnych i usługowych, począwszy od mikro przedsiębiorców po duże przedsiębiorstwa, uzyskaliśmy kilkaset decyzji i pozwoleń w obszarach związanych m.in. z gospodarką odpadami, opakowaniami, emisjami, efektywnością energetyczną czy gospodarowaniem wodami. W naszej działalności wspieramy również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty komunalne, m.in. w zakresie sporządzania planów i programów związanych z ochroną środowiska.

Ponadto pomagamy Klientom...​

w przeprowadzeniu audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz prowadzimy usługi konsultingowe, związane z wdrożeniem systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Sporządzanie dokumentacji na potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków, instalacji i maszyn

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Audyty energetyczne budynków dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Badania termowizyjne budynków, instalacji i maszyn wraz z oceną stanu technicznego

Audyty procesów technologicznych

Doradztwo techniczne