Sprawozdanie o odpadach do 15 marca!

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zbliża się termin sporządzenia, na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Takie sprawozdanie jest ma obowiązek sporządzić wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, a także prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2016 sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.