UWAGA ZANIM WYTNIESZ DRZEWO!

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W okresie lęgowym większości ptaków, a więc od 1 marca do 15 października, jeśli w zasięgu oddziaływania wycinki drzewa lub krzewu znajdują miejsca wykorzystywane przez ptaki, prace te z zasady są zakazane. 

Powyższe ograniczenie wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.  Wobec gatunków chronionych zwierząt, w tym ptaków,  obowiązują m.in. zakazy: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd; umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Dla większości gatunków ptaków obowiązuje także zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Przy tej okazji, nie należy zapominać, że nie można usuwać drzew lub krzewów, niezależnie od pory roku, jeśli w ich obrębie stwierdzono występowanie innych niż ptaki chronionych gatunków, np. porostów, grzybów, owadów, nietoperzy.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych podlega karze aresztu lub grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody). 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na odstępstwa od powyższych zakazów od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ocenie drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych, zachęcamy do kontaktu.