WAŻNE! Zmiana w przepisach o postępowaniu z drzewami

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W dniu 1 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody. Od tego dnia nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę drzew, których obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny) lub 50 cm (dla pozostałych gatunków), ponadto krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane w prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rada Gmina w formie uchwały może wprowadzić także inne wyjątki.

Zmieniły się także stawki opłat, szczegóły w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249).