Zmiany w bazie KOBIZE

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W dniu 23 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Z dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia elektroniczne konta utworzone dla poszczególnych zakładów danego podmiotu w Krajowej bazie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostają zamknięte. Dane zgromadzone na kontach pozostają w zasobach Krajowej bazy. Użytkownikiem Krajowej bazy staje się osoba, która w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadała dostęp do elektronicznego konta.

Użytkownik Krajowej bazy, po upływie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskuje dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że podmiot w tym terminie dokona zmiany użytkowników Krajowej bazy.

Zmiany dotyczą także zakresu danych zawartych w raporcie - szczegóły w rozporządzeniu (Dz.U. 2016 poz. 1877)