Dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Osoby posiadające ekstensywną łąkę lub pastwisko, czyli tzw. trwały użytek zielony, mogą się ubiegać o dopłatę w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, pod warunkiem spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 415).

Aby móc starać się o otrzymanie dopłaty musi być spełniony warunek występowania na przedmiotowym użytku określonych gatunków roślin lub ptaków.

Dopłaty otrzymuje się w ramach pakietu przyrodniczego 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 lub pakietu przyrodniczego 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000. Powyższy program jest częścią PROW 2014-2020.

Więcej na stronie Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa.