KOBIZE - obowiązki sprawozdawcze

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Podmioty prowadzące instalacje, których eksploatacja powoduje emisję gazów i pyłów (np. użytkując samochody, czy eksploatując kotłownie), ma obowiązek złożyć raport do KOBIZE do 28 lutego za rok poprzedni.

Niespełnienie tego obowiązku nie wiąże się groźbą kary, jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia raportu złożonego do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu.