Obowiązkowe oświadczenie kwartalne do Wód Polskich

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Po raz pierwszy podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne do 30 stycznia 2019 r. mają obowiązek złożyć pierwsze tzw. oświadczenie kwartalne. 

Obowiązkowi podlegają poniższe usługi wodne:

- pobór wód podziemnych do różnych celów

- pobór wód powierzchniowych do różnych celów

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych

- odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast

- wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym.

Wzory oświadczeń do pobrania na stronie PGW WP.