Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania gatunków chronionych przed rozpoczęciem prac remontowych lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Informujemy, że nasza firma wykonuje specjalistyczne inwentaryzacje przyrodnicze obiektów budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do prac budowlanych lub robót związanych z termomodernizacją budynków – w tym budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznych i i innych.

Obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska, w trakcie prowadzenia robót budowlanych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wynika z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Inwentaryzacja przyrodnicza przygotowywana jest w formie opinii ornitologicznej lub chiropterologicznej, określającej czy w obiekcie planowanym do remontu znajdują się siedliska ptaków chronionych i/lub nietoperzy. Inwentaryzacja przyrodnicza jest sporządzana w oparciu o obowiązujące akty prawne, tj. w szczególności art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) oraz z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

W szczególności wykonanie inwentaryzacji w tym zakresie jest wymagane lub zalecane w projektach realizowanych w ramach wsparcia inwestycji z rządowego programu termomodernizacji i remontów oraz w ramach projektu Czyste Powietrze. Istnieje możliwość zakwalifikowania kosztów związanych ze sporządzeniem inwentaryzacji przyrodniczej do kosztów kwalifikowanych i uzyskanie ich refundacji.

Należy podkreślić, że sporządzenie inwentaryzacji i postępowanie zgodnie z jej wytycznymi i decyzjami administracyjnymi wydanymi na jej podstawie, zabezpieczają przed ewentualnymi działaniami organu nadzoru budowlanego, który może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto, zgodnie z art. 181 § 22 Kodeksu karnego ten, kto niszczy albo uszkadza zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli potrzebujesz merytorycznego wsparcia w tym zakresie dla swojej inwestycji skontaktuj się z nami.

Więcej informacji również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: Tutaj