Sprawozdania środowiskowe na najbliższy kwartał

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Ponieważ pierwszy kwartał roku, to okres sprawozdawczy, także w tematyce ochrony środowiska, przypominamy o terminach niektórych najbliższych zobowiązań:

- do końca stycznia należy przekazać organizacji odzysku informację na temat ilości wprowadzonych do obrotu, wytworzonych, przywiezionych lub wywiezionych za granicę opakowań w roku 2017,

- do końca lutego należy złożyć sprawozdanie za rok 2017 w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji KOBIZE,

- do 15 marca posiadacz odpadów składa w Urzędzie Marszałkowskim Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (tzw. sprawozdanie o odpadach) 

- do 15 marca przedsiębiorca gospodarujący opakowaniami lub odpadami opakowaniowymi, który nie współpracuje z organizacją odzysku, składa sprawozdanie i wpłaca opłatę produktową do Urzędu Marszałkowskiego,

- do końca marca należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (tzw. opłaty środowiskowe) i opłacić należną opłatę, jeśli przewyższa ona kwotę 800 zł. Wykaz w zakresie korzystania z wody po raz ostatni wprowadza się jak dotychczas, od następnego roku opłaty za wodę będą rozliczane na nowych warunkach, wynikających ze zmienionej ustawy Prawo Wodne.