Świadectwa charakterystyki energetycznej – kto i kiedy ma obowiązek je posiadać

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Planując sprzedaż lub najem lokalu lub budynku każdy właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego musi posiadać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej dla tej nieruchomości. Taki dokument jest obowiązkowy przy podpisywaniu umowy kupna/sprzedaży lub umowy najmu. Ważność świadectwa wynosi 10 lat. Należy jednak pamiętać, że w przypadku np. remontu, gdy efektywność energetyczna nieruchomości się zmieni, należy wykonać nowe aktualne świadectwo.Powyższy obowiązek nie dotyczy, m.in.: budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Natomiast dla budynków użytku publicznego o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2, w których dokonywana jest obsługa interesantów, konieczne jest ciągłe posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej należy umieścić w widocznym miejscu w budynku.