Opłaty środowiskowe dla hodowców ryb

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.

Wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, a więc do 30 czerwca.