Przypomnienie DPO, DPR, EDPO, EDPR

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Do dnia 30 lipca, czyli w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione, przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów potwierdzających recykling (DPR) oraz dokumentów potwierdzających odzysk (DPO),

a także dokumentów potwierdzających eksport w celu poddania recyklingowi (EDPR) oraz dokumentów potwierdzających eksport w celu poddania odzyskowi (EDPO).